Danh mục: Cự Môn

Thạch Trung Ẩn Ngọc

Thạch trung ẩn ngọc Thạch Trung Ẩn Ngọc là cách cục khi Sao Cự Môn tọa thủ tại 2 cung Tý – Ngọ. Đây là cách mà bị…