CÂU LẠC BỘ PHONG THỦY THĂNG LONG
www.phongthuythanglong.vn
PHẦN MỀM PHONG THỦY
Ban hãy nhập file bản vẽ mặt bằng công trình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Link ảnh
Chọn tâm
Chọn hướng
Hướng công trình
(so với chính Bắc)
Hiển thị ảnh nền
(%)
Dùng thế quái

THÔNG TIN GIA CHỦ

Họ và tên
Năm sinh
Giới tính :
Nam Nữ

THỜI VẬN

Năm xây dựng
Tháng Ngày
Năm luận đoán
Tháng Ngày

VẼ VÒNG LA KINH3

Vòng 1 - Huyền Không
Vòng 2 - Bát quái
Vòng 3 - Phương hướng
Vòng 4 - Đại du niên
Vòng 5 - Vòng Chính Châm - Địa bàn
Vòng 6 - Vòng Trung Châm - Nhân bàn bàn
Vòng 7 - Vòng Phùng Châm - Thiên bàn
Vòng 9 - Tiểu du niên
Vòng 10 - Phụ tinh Thủy pháp
Vòng 11 - Khai môn - Phúc đức