Điểm thưởng dành cho ThiNo

 1. 5
  Thưởng vào: 6/4/17

  Thành viên nhiệt tình

  Đã đóng góp 30 viết cho diễn đàn

 2. 2
  Thưởng vào: 10/2/15

  Được ái mộ

  Có người thích bài viết của bạn

 3. 1
  Thưởng vào: 6/2/15

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài trên điễn dàn