Điểm thưởng dành cho Phomuathu

 1. 10
  Thưởng vào: 18/10/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 5
  Thưởng vào: 18/10/15

  Thành viên nhiệt tình

  Đã đóng góp 30 viết cho diễn đàn

 3. 2
  Thưởng vào: 8/9/15

  Được ái mộ

  Có người thích bài viết của bạn

 4. 1
  Thưởng vào: 19/8/15

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài trên điễn dàn