Highlights

Listing: Modern

Listing: Timeline

Listing: Classic

Sao Liêm Trinh nhập hạn

0

Năm hạn đến sao Liêm Trinh, có thể phát sinh các sự việc liên quan đến công việc, vợ chồng, tình dục, sức khỏe, tài lợi, danh dự… Không nên cầu tài, có thể cầu danh, cầu tài không thành, cầu danh thì được vinh quy, chủ về tự khen mình, tự cho mình siêu phàm, thường có cảm giác cô độc. Dễ vướng đến hình ngục, không thể vì tham phú quý mà tham ô, phạm pháp, hãm hung mà đồng cung với Tham Lang càng nên chú ý. Đề phòng tai họa đổ máu bất ngờ, thêm Hồng…

Chia sẻ.