Danh mục: Tử Vi – Tứ Hóa

Tứ hóa sơ luận

Tứ hóa sơ luận Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số…

Hóa Kị

Hóa Kị Hóa Kị – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Kị là dương thủy, hóa khí là thị phi, chủ về đa…

THỂ VÀ DỤNG

Tử Vi Việt Nam – Sưu Tầm Trong luận đoán tử vi nói chung, đặc biệt là trong vấn đề luận đoán vận hạn bằng các…

Xuyến liên thể dụng Lương Phái

Xuyến liên thể dụng Lương Phái Bất cứ cung nào cũng có khả năng phát động phi hóa, nhưng không phải lúc nào cũng có quyền…

1 2 3 13