Danh mục: Tử Vi – Cách Cục Luận

Định bần tiện cục

Định bần tiện cục ⑴, “Sinh lai bần tiện, kiếp không lâm tài phúc nhị cung” : mệnh vô phú quý cách cục, chính tinh hựu…

Đẩu Số trực đoán 150 điều

Đẩu Số trực đoán 150 điều (150 điều quyết đoán dứt khoát trong Đẩu Số) 1, Kình Dương lạc Bản cung, đôi khi không đáng sợ…

CÁCH CỤC TAM KỲ GIA HỘI

Cách cục Tam kỳ gia hội (Tuvivietnam – siêu tầm) Ba sao hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa được gọi là tam kỳ, nếu ba…

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH”

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH” (Tuvivietnam – siêu tầm) Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ,…

Tham lang – Đào hoa cư tứ mộ

Tham lang Khi đọc một số sách tử vi Việt ngữ, các bạn thường nghe nói đến sao Đào Hoa đóng ở tứ chính Tý-Ngọ-Mão- Dậu. Sao Đào…