Danh mục: Tứ trụ

Bát, Luận Dụng thần

Nguyên văn: Dụng thần của bát tự, chuyên tìm ở nguyệt lệnh, tức là lấy can ngày phối cùng chi tháng nắm lệnh, do sanh khắc…

Tam, luận âm dương sanh tử

Tam, luận âm dương sanh tử (P1) Nguyên văn: Thuyết ngũ hành can chi, xem thêm thiên can chi cho rõ. Can động chẳng nghỉ, chi…

Nhị, luận Âm Dương sinh khắc

Nhị, luận Âm Dương sinh khắc Nguyên văn: Vận 4 mùa, tương sanh mà thành, nói Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim, Kim…

Manh phái mệnh lý cơ bản

Manh phái mệnh lý cơ bản Bài dịch của tác giả ThienKhanh trên diễn đàn tuvilyso.org PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM MANH PHÁI 1. Bỏ qua nhật…

1 3 4 5 6