Danh mục: Tứ trụ

Chương 25 – Luận hành vận

Nguyên văn: Phương pháp luận vận và xem mệnh cũng không khác nhau. Xem mệnh lấy can chi tứ trụ phối với hỷ kị nguyệt lệnh,…

Chương 24 – Luận thê tử

Luận vợ con Nguyên văn: Phàm luận việc cát hung trong mệnh thì (sự, việc) càng gần với con người thì ứng nghiệm càng linh ứng.…