Danh mục: Tứ trụ

Chương 47. Luận Tạp cách

Nguyên văn: Tạp cách là Nguyệt lệnh không có dùng, lấy ngoại cách mà dùng, cách quá nhiều cho nên mới nói là Tạp. Hạn chế…

Chương 38. Luận Thực thần thủ vận

Như mệnh của Thư Thượng thư: Sát Thương Nhật chủ Sát Đinh Hợi Nhâm Tý Tân Tị Đinh Dậu Nhâm, Giáp Quý Bính,Mậu,Canh Tân Thương,Tài Thực…

Chương 37. Luận Thực Thần

Nguyên văn: Thực Thần vốn thuộc thần hao tiết khí, có khả năng sinh Chính tài nên là hỷ. Vì thế Thực thần sinh tài là…

Chương 35. Luận Ấn thụ

Chương 35. Luận Ấn thụ Nguyên văn: Ấn thụ cách hỷ sinh thân, chính Ấn cách hay thiên Ấn cách đều là mỹ cách, cho nên…

Chương 34 – Luận Tài thủ vận

Chương 34. Luận Tài thủ vận Nguyên văn: Tài cách thủ vận, tức lấy Tài cách đã định cục rồi phân ra để phối với vận.…

Chương 31 – Luận Chính Quan

Nguyên văn: Khắc ta là Quan, tuy so tính chất với Thất Sát có khác biệt nhưng chung quy vẫn mang ý nghĩa bị đối phương…

1 2 3 4 6