Danh mục: Dịch lý

QUẺ THUẦN CÀN

Lời giảng Quẻ Thuần Càn theo sách “Kinh dịch – Đạo của người quân tử” của học giả Nguyễn Hiến Lê |||||| Thuần Càn (乾 qián)…

Thập Can Chiết Tự

Trong thuật số cổ xưa có lưu truyền 1 bài thơ có tên là “Thập Can Chiết Tự”, đa phần mọi người thấy nó xuất hiện…

1 13 14 15