Author thanhphongcac

Sao Thái Dương

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Sao Thái dương – Toàn thư Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thái dương là dương hỏa, là chủ tinh của…

Sao Thiên Cơ

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên cơ tinh – Toàn thư Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên cơ là âm mộc. Tại Đẩu sao…

Sao Thiên Đồng

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên đồng tinh – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên đồng là dương thủy. Tại Đẩu sao Thiên đồng…

Sao Thiên Lương

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên lương tổng luận Thiên lương là sao thứ hai của Nam Đẩu, ngũ hành thuộc dương Thổ. Trong Đẩu Số, Thiên…

Sao Thiên Phủ

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên phủ tinh – Toàn thư Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên phủ là dương thổ, là ngôi sao…

Sao Thiên Tướng

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Sao Thiên tướng – Lục Bân Triệu Sao Thiên tướng trong thuyết ngũ hành thuộc dương thủy, ở trên trời thuộc chòm…

Sao Vũ Khúc

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Sao Vũ khúc – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu…

Tử vi tinh

(Tuvivietnam – sưu tầm) Tử vi miếu ở ba cung Sửu, Ngọ, Mùi, không ưa hai cung Thìn Tuất. Tử vi thuộc âm thổ, là Bắc…

1 11 12 13