Author Dũng Nguyễn thanhphongcac

320.-Hai lá số-KHHB Xuân 1975

(Không rõ đề mục vì bị mất trang trước) Hai lá số Cuối năm 1973, cụ bà Phan thị Bẩy gặp Giáo sư Hoàng Quân, nhờ…