Author tuvivietnam

Thư Ngỏ

Kính gửi toàn thể thành viên diễn đàn và bạn bè thân hữu gần xa, Liệt Tử khi xưa có viết : “Si lung ấm á ra…

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU

Mệnh Vô Chính Diệu là khi Cung Mệnh không có 1 trong 14 Sao Chính ( Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất…

1 2 3 66