Author tuvivietnam

Về vấn đề giờ sinh

Chọn giờ sinh theo lá số tử vi —————— – Trong một con người, có tồn tại song song KHÍ TIÊN THIÊN và KHÍ HẬU THIÊN.…

Nữ mệnh cốt tủy phú

【 tử vi đấu sổ 】- nữ mệnh cốt tủy phú Phủ tương chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền. Liêm…

Định tạp cục

Định tạp cục Phong vân tế hội thân mệnh tuy nhược nhị hạn phùng lộc mã thị dã. Cẩm thượng thiêm hoa vị hạn phá ác…

1 2 3 71