Sự kiện đầu năm Tân Sửu : Đoán Hạn Nhận Quà. Chào mừng thành viên thứ 100.000 của group #tuvivietnam. BQT group tổ chức cuộc thi “Đoán hạn nhận quà” với thể lệ như sau : Mỗi ngày ban tổ chức sẽ đưa ra 01 lá số và yêu cầu đoán hạn vào năm được chỉ định. Người chơi chỉ được đoán một lần trong 1 topic làm kết quả dự đoán. Mỗi lần đoán đúng là được 5 điểm. Tối đa 50 điểm ( 10 lá số sẽ được đưa ra, 1-2 ngày sẽ ra một đề ) Sau…

Chia sẻ.

SAO TỬ VI – Tuvivietnam

紫微: 屬陰土,北斗星主,化為帝君,凡主星必喜「群臣拱照」,所以紫微一定要得「群臣拱照」始為高格,否則格局一般。 群臣為府相,輔弼,曲昌,魁鉞。如會合府相有力,則為有財有勢。 帝皇之象,得輔弼之助,有助力,胸襟亦較廣。 曲昌同會,有學識,有智才,亦能減輕紫微的高傲主觀。 而魁鉞就可提高個人機遇,這都能增加其地位。 如果群臣遠離,為之「孤君」,主觀甚深,心高氣傲而喜惡隨心,不易與人相處。 見空曜,華蓋者,亦有獨特思想。 加四煞,為無道之君,是為下格,更嫌福德宮不佳,乃卑俗之人。 輔弼,曲昌,魁鉞為六吉,對主星的助力最大。 主星是紫微,天府,夜生人而入廟的太陰。 日生人而入廟的太陽,而且必須對見,單見無力。 尤其是左右魁鉞,如果單見,不如不見。 TỬ VI…