Kính gửi toàn thể thành viên diễn đàn và bạn bè thân hữu gần xa, Liệt Tử khi xưa có viết : “Si lung ấm á ra hào phú – Tuệ trí thông minh khước thụ bần”. Nghĩa là “Người ngây dại, câm điếc thì lại được giàu có. Kẻ thông minh sáng láng lại chịu cảnh bần hàn” Vạn vật trên đời đều tuân thủ cái lẽ chung của tạo hóa huyền vi. Con người ta sống giữa Thiên-Địa cũng không nằm ngoài lẽ ấy. Quy luật ấy chính là SỐ MỆNH vậy. Khát khao tìm hiểu, muốn làm sáng tỏ…

Chia sẻ.

SAO TỬ VI – Tuvivietnam

紫微: 屬陰土,北斗星主,化為帝君,凡主星必喜「群臣拱照」,所以紫微一定要得「群臣拱照」始為高格,否則格局一般。 群臣為府相,輔弼,曲昌,魁鉞。如會合府相有力,則為有財有勢。 帝皇之象,得輔弼之助,有助力,胸襟亦較廣。 曲昌同會,有學識,有智才,亦能減輕紫微的高傲主觀。 而魁鉞就可提高個人機遇,這都能增加其地位。 如果群臣遠離,為之「孤君」,主觀甚深,心高氣傲而喜惡隨心,不易與人相處。 見空曜,華蓋者,亦有獨特思想。 加四煞,為無道之君,是為下格,更嫌福德宮不佳,乃卑俗之人。 輔弼,曲昌,魁鉞為六吉,對主星的助力最大。 主星是紫微,天府,夜生人而入廟的太陰。 日生人而入廟的太陽,而且必須對見,單見無力。 尤其是左右魁鉞,如果單見,不如不見。 TỬ VI…

Sao Thiên Cơ

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên cơ tinh – Toàn thư Thuộc tính âm dương ngũ…