Tứ Trụ Tử Bình
Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là theo THIÊN CAN và ĐỊA CHI. Thiên Can…

Thư Ngỏ

Kính gửi toàn thể thành viên diễn đàn và bạn bè thân hữu gần xa, Liệt Tử khi xưa có viết : “Si lung ấm á ra…

Tam Hợp Thủy Pháp

TAM HỢP THỦY PHÁP Thủy Pháp – yếu tố tối trọng trong phép lập hướng của Địa Lý. Nếu không biết về Thủy pháp thì coi…

Thập Can Chiết Tự

Trong thuật số cổ xưa có lưu truyền 1 bài thơ có tên là “Thập Can Chiết Tự”, đa phần mọi người thấy nó xuất hiện…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 5

6. 机月同梁格 6.Cơ Nguyệt Đồng Lương cách 此 指天同天梁在寅申坐命, 天机太阴在寅申坐命而言, 三方四正必是天机 , 太阴 , 天同 , 天梁四星交会, 再与禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺加会方为本格,…

1 2 3 8