Kính thưa toàn thể thành viên DIễn đàn và Thành viên Group Tử vi Việt Nam. Gần đây có quá nhiều thành viên inbox cho BQT group về vấn đề bị “LỪA” hoặc rất MONG MUỐN gặp được Thầy đủ Tâm và Tầm để được hiểu rõ hơn về VẬN HẠN hay CÔNG VIỆC hoặc TÌNH DUYÊN hoặc CÔNG DANH SỰ NGHIỆP hoặc PHÚC ĐỨC hoặc ĐIỀN TRẠCH …. BQT đã họp cùng một số Thầy tích cực, nhiệt tình và có kiến thức huyền học tốt, Có Tâm, có Tầm để cùng tìm phương án tốt nhất hỗ trợ…

Chia sẻ.

Tuyển dịch phần Phu Thê Cung trong “Tử vi đẩu số đại toàn”

夫妻宮 夫妻宮涵義: 紫微鬥數的夫妻宮配合其三方(含本�� �起算,順、逆數各第五宮),四正(� ��宮之「對宮」,即含本宮順逆數均第 七宮)星曜組合之特性,可以論斷一�� �人的 : 配偶之相貌、體型、個性、所從事的�� �業。 感情的性向,即結交異性朋友的方式�� �─浪漫主義或速戰速決。 處理感情的態度與方法。 婚姻生活的美滿度與「離異」變數之�� �寡。…

THAM VŨ ĐỒNG HÀNH

THAM VŨ ĐỒNG HÀNH: Trong Tử vi, thuật ngữ CÁCH CỤC được đưa lên hành…