Monthly Archives: Tháng Hai, 2020

CÁCH LẬP QUẺ THEO THỜI GIAN

CÁCH LẬP QUẺ THEO THỜI GIAN I QUY ĐỊNH VỀ TƯỢNG QUẺ 1 Càn, 2 Đoài, 3 Ly, 4 Chấn, 5 Tốn, 6 Khảm, 7 Cấn,…

Các sao phụ tinh ở cung Nô Bộc

Các sao phụ tinh ở cung Nô Bộc Văn Xương, Văn Khúc Nhập miếu hay đồng cung, bạn bè cấp dưới nhiều mà đắc lực, quan…

CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI

Đối với 12 cung độ, các sao của Đẩu Số có sự ưa ghét khác nhau, vì mỗi cung đều có hoàn cảnh khác nhau. Khi…

Lập quẻ Lục Hào

Lập Quẻ Lục hào Lập Quẻ Dịch Bói Lục Hào 1 – Quẻ Lục Hào là gì. Là cách thức gieo 3 đồng xu 6 lần.…

1 2 3 44