Tử vi đẩu số toàn tập 2015-01-16

Quách Ngọc Bội lược dịch

  1. Sơn Chu
    QNB: Loạt bài viết “Khái lược về TVĐS trong lịch sử các môn thuật số” cũng được viết gần xong (dự kiến có 12 kỳ, đã đăng lên 6 kỳ rồi) nhưng nay xin được tạm thời gián đoạn để QNB khảo cứu kỹ thêm một số thông tin về lịch sử môn Hà Lạc Lý Số (Bát Tự Hà Lạc). Bởi vì nhận thấy các nguyên liệu để xây dựng nên môn này hầu hết đã có từ thời Lưỡng Hán xoay quanh Dịch Học Tượng Số như Nạp Giáp, Trang Chi, Tượng Số âm dương của Can Chi của Đồ Thư, Bát Quái (quái đơn 3 hào), từ đó mà lập ra quái kép 6 hào, rồi phối hợp các điều lệ về Thế Ứng, Thăng Giáng, Tiêu Tức, Biến Quái, Tịch Quái,… và thuyết Tam Nguyên Tử Bạch để xác định hào Nguyên Đường của quẻ Tiên Thiên, quẻ Hậu Thiên. Đồng thời Lịch Pháp sử dụng của môn này là Âm Dương hợp lịch nhưng chú trọng phần Thái Dương lịch, tức chú trọng đến Tiết Khí. Tư tưởng của môn Hà Lạc Lý Số cũng hoàn toàn thuần túy theo tư tưởng Hữu Vi của các nhà Nho Dịch mà không hề dính dáng tới tư tưởng Vô Vi của các Đạo gia, cho nên nếu nói môn Hà Lạc Lý Số là do Hy Di tiên sinh Trần Đoàn (thời cuối nhà Đường – đầu nhà Tống) sáng chế ra thì tôi e rằng không phải. Tại sao môn Hà Lạc Lý Số xuất hiện chậm muộn so với những cơ sở nguyên lý cấu thành của nó thì rất có thể liên quan tới chủ trương “tảo tượng” (quét tượng, tức không bàn đến Tượng khi chú Dịch) của Vương Bật, ông này đoản thọ, chỉ sống được 24 tuổi, vốn là một học trò của Lưu Biểu – thủ lĩnh phái Thanh Lưu (mà Lưu Biểu lại là môn đồ của Phí thị danh gia Dịch Học), nhưng mà những tác phẩm và tư tưởng của Vương Bật đã có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc đến tư tưởng của các nhà Nho Dịch các đời sau.
    HanguyetCựmôntb thích bài này