Trung Châu Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái Quyển 2 2015-08-30

Nguyễn Anh Vũ dịch

 1. xkun
  Sách Tam hợp phái do Nguyễn Anh Vũ dịch, rất cơ bản cho người mới học.

  Ngày nay, có thể nói Tử Vi Đẩu Số chia thành hai dòng chính:

  Một là, chủ yếu lấy "tinh diệu" để luận đoán, gọi chung là Tam Hợp phái (hay Nam phái). Trong số các chi lưu thuộc Tam hợp phái, thì phái Trung Châu Vương Đình Chi là có hệ thống hoàn bị nhất.

  Hai là, chủ yếu lấy "tứ hóa" để luận đoán, gọi chung là Tứ hóa phái (hay Bắc phái). Trong số các chi lưu thuộc hệ phái Tứ Hóa, thì Khâm Thiên Môn là có hệ thống nghiêm cẩn nhất.

  Riêng tại Trung Hoa lục địa, trào lưu nghiên cứu thuật số nói chung, và Tử Vi Đẩu Số nói riêng, cũng khá rầm rộ. Các lưu phái Tử Vi Đẩu Số ở đây phần lớn đều có khuynh hướng tổng hợp hai dòng chủ lưu kể trên.

  Trọn bộ gồm 2 tập:

  rung châu tử vi đẩu số - Tam hợp phái - Tập 2

  • Chương 1: Chính diệu luận

  • Chương 2: Phụ tá sát hóa diệu luận

  • Chương 3: Tạp diệu luận

  • Chương 4: Luận về sáu mươi tinh hệ

  • Chương 5: Cung viên luận

  [​IMG]
  ninh bình thích bài này.