coccoc

"Chó quá! chó quá! chó" Cụ Ba La nói về Lá số tuyệt hảo

Mệnh: Kim Cục Kim, Kim Khí không sợ Không Kiếp Hỏa Linh - Tứ Hóa Song Lộc, Long Phượng Hổ cái, Xương Khúc, Khôi Việt, Quý, Song Hỷ, Tướng Thai Tọa giáp Mệnh.Tả Hữu giáp Thân. - Tam hợp Mệnh Tử Vi, Thân có Thiên Phủ- Tuần ở vị trí vô hiệu mất ý nghĩa, Tam Phương Tứ Chính, Nhật Nguyệt trấn thủ.

coccoc, 4/9/17
 • Đang tải...
 • Danh mục:
  Tử vi cư Tị
  Gửi bởi:
  coccoc
  Date:
  4/9/17
  Lượt xem:
  234
  Comment Count:
  0

  EXIF Data (Expand / Collapse)

  File Size:
  257.2 KB
  Mime Type:
  image/jpeg
  Width:
  720px
  Height:
  960px
   

  Note: EXIF data is stored on valid file types when a photo is uploaded. The photo may have been manipulated since upload (rotated, flipped, cropped etc).