Điểm thưởng dành cho Thanh Vũ

 1. 30
  Thưởng vào: 10/7/17

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 16/3/15

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 10
  Thưởng vào: 24/9/14

  Thưởng 100 bài viết

  Chúc mừng bạn đã gửi 100 bài viết

 4. 15
  Thưởng vào: 20/9/14

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 21/7/14

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 5
  Thưởng vào: 19/7/14

  Thành viên nhiệt tình

  Đã đóng góp 30 viết cho diễn đàn

 7. 2
  Thưởng vào: 15/7/14

  Được ái mộ

  Có người thích bài viết của bạn

 8. 1
  Thưởng vào: 15/7/14

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài trên điễn dàn