Tử Vi Việt Nam

Thay mặt ban quản trị group Tử Vi Việt Nam chúng tôi cảm ơn các bạn hữu gần xa đã tin tưởng và hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Như mọi người cũng đã biết , Group Tử Vi Việt Nam cũ đã bị hack trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã cố gắng làm việc để lấy lại nhưng không được. Vì vậy chúng tôi tuyên bố chính thức : Huỷ bỏ group cũ và chuyển sang group mới. Và kêu gọi mọi người rời bỏ group cũ và thông tin lại cho bạn bè rời xa…

Chia sẻ.

CUNG PHU THÊ

Cung Phu Thê (Tuvivietnam – Siêu tầm) (1) Cung Phu Thê có cát tinh miếu…

Định quý cục

Định quý cục Nhật nguyệt giáp mệnh bất tọa không vong ngộ phùng bổn cung…

sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph