Tử Vi Việt Nam

Thay mặt ban quản trị group Tử Vi Việt Nam chúng tôi cảm ơn các bạn hữu gần xa đã tin tưởng và hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Như mọi người cũng đã biết , Group Tử Vi Việt Nam cũ đã bị hack trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã cố gắng làm việc để lấy lại nhưng không được. Vì vậy chúng tôi tuyên bố chính thức : Huỷ bỏ group cũ và chuyển sang group mới. Và kêu gọi mọi người rời bỏ group cũ và thông tin lại cho bạn bè rời xa…

Chia sẻ.

SAO THÁI DƯƠNG – Tuvivietnam

太陽: 屬陽火,為中天星主,譬為官祿之星,主貴.為日生人主星,喜居事業宮。 判斷太陽吉凶,先視其宮位廟旺,寅卯辰巳午未為廟旺。 宜日生人,日生人太陽廟旺最佳,落陷較次。 夜生人太陽廟旺為平常,落陷較凶。再視其所會合輔佐煞曜以斷吉凶。 因太陽主貴,化權化科更加強顯貴性質,但須留意在現代社會對財富甚為重視,所以太清貴的太陽未必全美。因此太陽最喜化祿,會合化祿,祿存乃富貴之命。 太陽普照萬物,施而不受,在午為日麗中天,光芒太盛,可能為名大於利,未必為最佳結構。最令人舒服的太陽乃光熱適中。所以應仔細參祥所會星曜,得光熱適中的太陽最為福厚。 太陽在天運行不息,光耀大地,所以太陽主動,主傳播,施而不受。 所以一般對太陽的評價要以「貴」著眼,先要有「貴」(名譽)而後才富。 不過,無論如果,太陽也有點名大於利的本質,尤其越光輝的太陽,越有此本質。 THÁI DƯƠNG Thái Dương thuộc…

sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph